Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

“AKHISAREMLAKILAN.COM” SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme “Ragıpbey Mahallesi 16 Sokak Numara 71/B Akhisar/Manisa” adresinde mukim “TM BİLİŞİM (Bundan böyle kısaca "AKHİSAR EMLAK İLAN" olarak anılacaktır.) İle https://www.akhisaremlakilan.com sitesine "Üye" olan kişi (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) arasında, Üye’nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: "İlan Avantaj Ürünleri" de dahil olmak üzere Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AKHİSAR EMLAK İLANtarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Avantaj Ürünleri: Ana Sayfa Vitrin, Süper ilan, Öncelikli Listeleme, listeleme vitrini, Kategori Vitrin, Renkli Başlık ve Arka Plan, , Akhisaremlakilan.com fırsat vitrini, emlak haber vitrini, etiketli ilanlar, ilanım güncel, lüks konut vitrini, Mağaza ve benzeri programlar şeklinde, Üye tarafından Site’ye girilen ilanların avantajlı olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri her program için ayrı olarak belirlenen ve "Site" nin ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya AKHİSAR EMLAK İLANyetkilileri tarafından Üye’ye özellik ve ücretleri beyan edilen AKHİSAR EMLAK İLANilan hizmetleri.

Kullanıcı/Kullanıcılar: "Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Hizmet Paketleri: Çeşitli "İlan Avantaj Ürünleri" nin ve "Hizmetlerin" AKHİSAR EMLAK İLANtarafından birleştirilerek Üyeler‘e kombine bir şekilde sunulduğu "Hizmet" çeşidi.

Site: “www.akhisaremlakilan.com” alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen AKHİSAR EMLAK İLAN’ın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler" ini sunduğu web sitesi.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Site" ye Üye olan ve "Site" de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler" den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Üye Profil Sayfası: Üye’nin "Site" de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler" den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.

Üçüncü Şahıs: AKHİSAR EMLAK İLAN dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişiler.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

AKHİSAR EMLAK İLAN Site’de, Üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için Üye’lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların Üye’lerin ve "Kullanıcı" ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu, "Site" de " AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından sağlanan uygulamaların Üye ve "Kullanıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, "Site" de yer alan tüm "Hizmet", uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup "Site" de AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından yapılan "Hizmetler" e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Üye tarafından kabulü ile, Üye "Site" de yer alan ve yer alacak olan AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından yapılan "Hizmetler" e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye‘lik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen "Kullanıcı" nın "Site" de bulunan Üyelik formunu, Üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üye‘lik statüsü başlamakta ve Üye işbu sözleşme ve "Site" nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. "Üye" lik hak ve yükümlülükleri sadece Üye’lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez. Üye’lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin AKHİSAR EMLAK İLAN’tan talepte bulunması halinde AKHİSAR EMLAK İLAN, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir "Hizmet" için en son AKHİSAR EMLAK İLAN’a ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili Üyelik hesabının Üye hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda AKHİSAR EMLAK İLAN’ın Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. AKHİSAR EMLAK İLAN, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan "Üye" lik başvurularını reddedebilir veya Üye’lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. AKHİSAR EMLAK İLAN; işbu sözleşme ve "Site" de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, "Üye" lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye’lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye’nin gerçekleştirdiği işlemlerin AKHİSAR EMLAK İLANiçin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın "Üye" nin Üyeliğine son verebilir.

4.2. Üye, işbu Sözleşmeden doğan Hizmetler’in ifası kapsamında kendisine ait kredi kartı bilgilerinin AKHİSAR EMLAK İLAN’ın anlaşmış olduğu aracı kurum (PayTR, PayU, BKM, Hepsipay vb.) tarafından saklanacağını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin işbu Sözleşme’den doğan husus bakımından hiçbir dava ve itiraz hakkı yoktur.

4.3. AKHİSAR EMLAK İLAN, “www.akhisaremlakilan.com” alan adlı siteden Üye’nin önceden bilgilendirmek kaydıyla Sözleşme’yi yenileme yapma hakkını haizdir. Üye’nin Sözleşmesi’nin yenilenmesi AKHİSAR EMLAK İLAN tarafında belirlenen paket üzerinden yapılacaktır. AKHİSAR EMLAK İLAN, Üye’nin paketini otomatik olarak yenileme ve/veya yenilememe hakkını saklı tutar. Üye’nin işbu husus ile ilgili itiraz hakkı yoktur.

4.4. "Üye"; "Site" de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, "Site" de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Üye" ayrıca "Site" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak "AKHİSAR EMLAK İLAN" ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.5. "Üye", " AKHİSAR EMLAK İLAN" ın, "Site" de "Üye" ler ve "Kullanıcı" lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı " AKHİSAR EMLAK İLAN" ın, " AKHİSAR EMLAK İLAN" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.6. "Üye", "Site" üzerinden " AKHİSAR EMLAK İLAN" ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " AKHİSAR EMLAK İLAN" ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. AKHİSAR EMLAK İLAN, Site’ de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun AKHİSAR EMLAK İLAN’ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyeler’in kendi sorumluluğundadır. AKHİSAR EMLAK İLAN, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3. kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu AKHİSAR EMLAK İLAN kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

4.7. "Üye", "Site" ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu; başkaca internet sitelerinde yer alan iletişim bilgilerine veya kendisine başkaca internet siteleri tarafından veya 3. şahıslar tarafından tahsis edilen işin mahiyeti gereği o internet sitesine veya Üyeliğe özel olan iletişim bilgilerine işbu Site’de yer vermemeyi, Site’de işbu iletişim bilgilerini kullanmamayı ve bu iletişim bilgileri ile Site’de işlem yapmamayı; sadece kurumsal olarak kendisine ait iletişim bilgileri ile işbu sözleşmenin 4.21. maddesi kapsamında AKHİSAR EMLAK İLANtarafından kendisine tahsis edilecek telefon hattı ile Site’de işlem yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’ler, Site’ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü şahıs ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin AKHİSAR EMLAK İLAN ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü şahıslar tarafından AKHİSAR EMLAK İLAN’a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.8. Üye, Üye ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Site" de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.9. Üye’nin "Üye Profili Sayfası" na erişmek ve "Site" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde AKHİSAR EMLAK İLAN’ın söz konusu kullanımdan doğan maddi ve manevi tazmin hakkı saklıdır. Üye’lerin www.akhisaremlakilan.com alan adlı Üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. AKHİSAR EMLAK İLAN işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye’lerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın Üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden AKHİSAR EMLAK İLAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4.10. AKHİSAR EMLAK İLAN, Üye tarafından "Site" ye beyan edilen Üye bilgilerini, Ek-2: Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Site" nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve AKHİSAR EMLAK İLAN’ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle AKHİSAR EMLAK İLAN ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece AKHİSAR EMLAK İLAN, Site dışında üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşmaz. Üye, bilgilerinin AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Üye tarafından paylaşılan işbu bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından AKHİSAR EMLAK İLAN’ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle AKHİSAR EMLAK İLANile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla iletilen veya iletilecek olan ticari elektronik iletileri Üye almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise adresine e-posta gönderip talepte bulunabilir. AKHİSAR EMLAK İLAN işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesinden Üye’nin çıkışını sağlayacaktır. Üye’nin Üyeliği sona erdirmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ye ait verileri, Üye’nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Üye aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla AKHİSAR EMLAK İLANile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

ÜNVANI: TM BİLİŞİM İNTERNET VE REKLAM HİZMETLERİ

İRTİBAT ADRESİ: Ragıpbey Mahallesi 16 Sokak Numara 71/B Akhisar/Manisa

TELEFON: +90 (555) 715 63 17

E-POSTA: akhisarilan@gmail.com - bilgi@akhisaremlakilan.com 

Şu kadar ki, AKHİSAR EMLAK İLAN, yürürlükteki Mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üyeler’in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

4.11. Üye; kendisi tarafından "Site" ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site" ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (Gerekli Anti-Virüs Yazılımlarını Kullanmak da Dahil Olmak Üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. AKHİSAR EMLAK İLAN, "Site" de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin Site’ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Kullanıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü şahısların erişimine kapatabilir ve silebilir, Üye lerin "Site" ye yüklediği içerikleri ve Üye’ler arasındaki "Site" üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi güvenlik açısından her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi işbu sözleşmede belirtilen amaç doğrultusunda saklayabilir. Üye’nin işbu sözleşmeyi kabulüyle AKHİSAR EMLAK İLAN’ın verileri saklamasına onay verdiği kabul edilir. Üye, AKHİSAR EMLAK İLAN’a başvurarak verilerin saklanmasını istemediğini belirtmesi halinde AKHİSAR EMLAK İLANsistemin işleyişi için gerekli olmayan verileri silmeyi taahhüt eder. Üye, "Site" üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13.

a) Üye’nin, "İlan Avantaj Ürünleri" nden, "Hizmetler" den ve "Hizmet Paketleri" nden faydalanmaya başlaması, söz konusu hizmetler için " AKHİSAR EMLAK İLAN" tarafından belirlenen ve "Site" nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya Üye’ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, posta çeki, ön ödeme, "kontör", banka havalesi, eft vb.) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. . AKHİSAR EMLAK İLANsitedeki tüm "İlan Avantaj Ürünleri", "Hizmet Paketleri" ve "Hizmetler" in sadece "kontör" vasıtasıyla satın alınabileceğine karar verebilir.

b) AKHİSAR EMLAK İLAN, Üye’nin işbu Sözleşmeden doğan bedeli ifa etmesine ilişkin kendisi ile Üye arasında aracı olarak talep ettiği bir firma (PayU, BKM, Hepsipay vb.) ile anlaşma yapma hakkı saklıdır. Üye’nin aracı kurum hususunda AKHİSAR EMLAK İLAN’a itiraz hakkı yoktur.

c) AKHİSAR EMLAK İLAN, "İlan Avantaj Ürünleri" ve "Hizmet" lerin sadece "Hizmet Paketleri" kapsamında sunulmasına karar verebilir. Üye’nin bir "Hizmet Paketi" nde daha düşük seviyedeki başka bir "Hizmet Paketi" ne geçmesi halinde, alt seviyedeki "Hizmet Paketi" nin sınırlarının (Sayı, Nitelik) üzerinde bulunan Üye’ye ait ilanlar, alt seviye "Hizmet Paketi" ne geçilmesi ile birlikte geçiş tarihinde silinecektir.

d) "Site" de ilan edilen ücret, "Kontör" ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. AKHİSAR EMLAK İLAN, "Site" de yer alan diğer "Hizmetler" le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üye’lerin ilgili "Hizmetler" den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, "kontör" birimleri, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri AKHİSAR EMLAK İLANtarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecek olup; Üye’nin itiraz hakkı yoktur.

e) AKHİSAR EMLAK İLANtarafından her zaman "Site" de çeşitli "Hizmet" lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, AKHİSAR EMLAK İLANher zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz "Hizmet " sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet" i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir.

f) AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından sunulan "Hizmet" lerle ilgili bedellerle aksi işbu sözleşmede veya "Site" de açıkça belirtilmedikçe sadece bir Üye için geçerlidir; AKHİSAR EMLAK İLAN her zaman için bir Üye’den fazla Üye’nin kullanımına sunulan veya Üye’nin alt Üyelik veya benzeri yöntemlerle birden çok gerçek veya tüzel kişiye kullanımına sunulmasını talep ettiği "Hizmet" ler için ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

g) Bir "Hizmet" ile ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet" in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde AKHİSAR EMLAK İLAN’ın ilgili Üye’nin Üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

h) İşbu kurumsal üyelik sözleşmesi süresince herhangi bir (1) ayın hizmet bedeli belirtilen zamanda ödenmezse veya eksik ödenirse anılan ayın bedeli ile anılan aydan sonra gelen ve Sözleşme süresi sonuna kadar ki tüm ayların bedelleri ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın muaccel hale gelecek ve AKHİSAR EMLAK İLANbu miktarı talep ve tahsil hakkını haiz olacaktır.

ı) AKHİSAR EMLAK İLAN’ın, Üye aleyhine icra takibi veya dava ikame etmesi halinde de, Üye ayrıca yargılama giderlerini ve vekillik ücretini tamamen ödemekle yükümlüdür.

j) Üye kendisi tarafından eksik veya hiç ödenmeyen bedelin aylık % 3 (Yüzde Üç) oranında temerrüt faizine uğrayacağını ve bu bedeli de "Hizmet" bedeli ile birlikte ödemek zorunda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.4.14. AKHİSAR EMLAK İLAN, İşbu Sözleşme uyarınca hediye olarak verilen Ürün(ler) ve/veya Hizmetler’e kullanım koşullarını ve kullanım süresini tek taraflı olarak belirleme hakkını haizdir. İşbu hususlarla ilgili Üye’ye bildirmeksizin kullanım süresi sonunda AKHİSAR EMLAK İLAN’ın tek taraflı olarak sonlandırma hakkı saklıdır. Üye’nin herhangi bir dava ve şikayet hakkı yoktur.

4.15. Üye, işbu Sözleşme konusu kapsamında sahip olduğu ürün ve hizmetleri ancak Üyelik’i devam ettiği sürece kullanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki Üyeliklerinin süresi biten ve yenileme yapmayan Üyeler’in Sözleşme süresi içerisinde ve/veya Sözleşme öncesinde aldıkları tüm ürün ve hizmetlerin kullanımının Üyeliklerinin sona ermesiyle birlikte biteceği kabul edilmektedir.

4.16. AKHİSAR EMLAK İLAN’ın işbu Sözleşme’ den doğan bedel, promosyon, hediye kontör, ilan avantaj ürünleri vs. konularında tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklı olup; işbu Sözleşme konusu hizmet paketi kapsamında hediye edilen kontörlerin ve/veya ilan avantaj ürünlerinin Üyeler tarafından hediyenin tanımlanma tarihinden itibaren ilk 1 (Bir) ay içerisinde tüketilmediği durumda AKHİSAR EMLAK İLANhediye kontörleri ve/veya ilan avantaj ürünlerini kullanımdan kaldıracaktır.

4.17. "Üye", " AKHİSAR EMLAK İLAN"’ın, "Üye" tarafından "Site"’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, "Üye" tarafından "Site"’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin "Site" ve " AKHİSAR EMLAK İLAN" ın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın " AKHİSAR EMLAK İLAN" a verdiğini kabul ve beyan eder. "Üye" kendisi tarafından "Site"’ye girilen ilanlar, içerikler ve görseller "akhisaremlakilan.com” ve/veya işbirliği içinde olduğu kişilerle ve aynı grupta yer alan şirketler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. " AKHİSAR EMLAK İLAN", "Üye" nin işbu sözleşme koşullarına ve "Site" de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, "Üye" nin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve "Site" de yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, " AKHİSAR EMLAK İLAN" tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlı bölümde yer alması, üçüncü şahısların şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, "Üye" ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabileceği gibi Üye’ler bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. "Üye", "AKHİSAR EMLAK İLAN" dan böyle bir durumda ilgili "Hizmet" için ödemiş olduğu bedelin iadesi hususunda " AKHİSAR EMLAK İLAN" dan şikayet, talep ve dava etme hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde AKHİSAR EMLAK İLAN'’ın Üye’ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

4.19. Site’de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca AKHİSAR EMLAK İLAN altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

4.20. Üye’ler, Üyelikten ayrılmaları durumunda AKHİSAR EMLAK İLAN’dan herhangi bir hak talep edemezler. Üye, her halükarda şikayet ve dava hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. AKHİSAR EMLAK İLAN, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. AKHİSAR EMLAK İLAN, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.22. Üye AKHİSAR EMLAK İLAN’ın ve/veya bağlı ortaklarının sahibi olduğu platformlarının ve ileride eklenecek sair platformların bulunduğunu, Site’ye Üye olmakla bu sıralanan ancak bu sıralananlar ile sınırlı olmamak kaydıyla AKHİSAR EMLAK İLAN’a ait olacak olan diğer platformlara erişim sağlayabileceğini ve bu platformlara ait kullanım koşullarını/yasal uyarıları peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, www.akhisaremlakilan.com ve AKHİSAR EMLAK İLAN’a ait işbu maddede sıralana ancak bu sıralananlar ile sınırlı olmayan ileride AKHİSAR EMLAK İLAN tarafından hizmete sunulacak diğer platformlara ilişkin ticari elektronik iletileri e-posta bilgileri aracılığı ile almayı kabul ve beyan ettiğini, bu iletileri almayı onaylamıyorsa işbu sözleşmenin 4.9. maddesinde yer alan prosedür ile AKHİSAR EMLAK İLAN’a yazılı bildirimde bulunması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin sağladığı verilerin TM Bilişim İnternet ve Reklam Hizmetleri’ne aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiği kabul edilir.

4.23. Üye, Site Üye ve Kullanıcıları tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliğini ve doğruluğunu araştırma sorumluluğunun ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun AKHİSAR EMLAK İLAN’a ait olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.24. Üye Site’de sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan AKHİSAR EMLAK İLAN’ın sorumlu olmadığını, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamında AKHİSAR EMLAK İLAN’a izafe olunabilecek her türlü sorumluluktan AKHİSAR EMLAK İLAN’ı ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26.

a) AKHİSAR EMLAK İLANSite’de yer alan Hizmetleri taahhütlü paketler halinde de Üye’lere satışa sunabilir. Taahhütlü paketler sadece kurumsal Üyeler’e dair hizmetler için geçerli olup, taahhütsüz olarak satışa sunulan paketlere göre fiyat bakımından avantaj sağlamakla beraber; Üye’ye paket satış sayfasında detayı belirtilen süre ile bağlı olarak yararlanma imkanı tanımaktadır. Üye taahhütlü paketi satın aldığı takdirde Site’de detayı belirtilen süre dâhilinde Hizmet’ten yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.

b) Satın alınan Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin bitiminden önce Üye tarafından iptal edilmesi veya vazgeçilmesi veya işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından bahsi geçen taahhüt süresinin bitiminden önce sona erdirilmesi durumunda, söz konusu sona erme tarihine kadar verilen taahhüdün yerine getirilmemiş olması halinde; Üye, AKHİSAR EMLAK İLAN’tan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını ve satın aldığı paket bedelinden söz konusu sona erme tarihi itibariyle ödenmemiş tutarın % 75 (Yüzde Yetmişbeş)’i oranında cezai şartı AKHİSAR EMLAK İLAN’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu husus ile ilgili şikayet ve dava hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üye, taahhütlü paket satışlarında kredi kartından her ay aylık olarak taksit tutarının çekimine onay verdiğini, taahhüdün süresinin bitiminde taahhüdünü yenilemek istediğinde de, Site’den ayrıca yararlanmak istediği Hizmet’e dair ilgili paketi tekrardan satın alması gerektiğini, satın alınan Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin bitiminden önce Üye tarafından iptal edilerek veya vazgeçilerek bir alt özelliklerdeki (Fiyat veya Süre Bakımından) paketten faydalanılmak istenmesi halinde; Üye, AKHİSAR EMLAK İLAN’tan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını ve satın aldığı paket bedelinden söz konusu sona erme tarihi itibariyle ödenmemiş tutarın % 75 (Yüzde Yetmişbeş)’i oranında cezai şartı AKHİSAR EMLAK İLAN’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Üye, Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin geçerlilik süresinin paket satışının tamamlanması ile başlayacağını ve satışa konu paketin Site’de ilgili sayfasında ilan edilen süre ile bağlı ve geçerli olduğunu; AKHİSAR EMLAK İLANile arasındaki mevcut Üyelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, taahhütlü olarak kurulan hizmet ilişkisinin de kendiliğinden sona ereceğini ve ancak işbu halde AKHİSAR EMLAK İLAN’tan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını, satın aldığı paket bedelinden söz konusu sona erme tarihi itibariyle ödenmemiş tutarın % 75 (Yüzde Yetmişbeş)’i oranında cezai şartı AKHİSAR EMLAK İLAN’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Üye, Hizmet’lerden faydalanmak üzere taahhütsüz olarak paketlerden alım gerçekleştirdiği takdirde ise, hem pakete konu Hizmet’ten vazgeçebilir, iptalini isteyebilir veya Üyeliği sonlandırabilir. Bu durumda Üye’ye söz konusu sona erme tarihi itibariyle kullanılmayan Hizmet’e ilişkin bedel(ler) iade edilecektir.

f) AKHİSAR EMLAK İLAN’ın işbu koşullarda Site’nin ilgili paket satış sayfalarında değişiklik yapma hakkı saklı olup, Üye ilgili paket satış sayfalarında yer alan şartlar dahilinde satın alma işlemini gerçekleştirmeyi ve işbu ilan edilen şartlar ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27. Üye, AKHİSAR EMLAK İLAN’tan kendisine ait hangi verilerin hangi amaçla kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve AKHİSAR EMLAK İLANkendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.28. AKHİSAR EMLAK İLANtarafından Üye’ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

Ad ve İletişim Bilgileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet bilgileri alınır. Sitenin faaliyetleri doğrultusunda bölge bazlı emlak endeks çalışmalarının yapılması ve kullanıcılara yönelik istatiksel bilgilerin görünümü için kullanılmaktadır.

Konum Verileri: Kullanıcı Akhisaremlakilan.com mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda alınır ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar.

Ödeme Verileri: Kullanıcı, ücretli bir hizmet aldığı taktirde; Üye’ye ait fatura ve ödeme bilgileri (Ad-Soyadı - Fatura Adresi), Üye’ye gönderilen faturalar ve Üyeler’den alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır, faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında kullanılır.

MADDE 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin ve AKHİSAR EMLAK İLAN’a ve bağlı ortaklarına ait işbu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmete sunulacak diğer platformların (Arayüz, İlan Veri Tabanı, İçerik Veri Tabanı, Tasarım, Metin, İmge, HTML Kodu ve Diğer Kodlar da Dahil ve Fakat Bunlarla Sınırlı Olmamak Kaydıyla) tüm elemanları "AKHİSAR EMLAK İLAN" a ait ve/veya "AKHİSAR EMLAK İLAN" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "AKHİSAR EMLAK İLAN" uygulamalarının, "Site" de yer alan bilgilerin ve "AKHİSAR EMLAK İLAN" ın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına "AKHİSAR EMLAK İLAN" tarafından izin verilmemektedir. Üye’ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden AKHİSAR EMLAK İLAN’ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üye’ler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden AKHİSAR EMLAK İLAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde AKHİSAR EMLAK İLAN’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu edilir. "AKHİSAR EMLAK İLAN", "Site" nin kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "İlan Avantaj Ürünleri" nin "Üye" lere sunulması, "Kullanıcı"’lara ve "Üye" lere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Site" nin her türlü kullanımına ve "Site" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Site" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. "Site" nin yasadışı, hileli veya "İlan Avantaj Ürünleri" istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması; "Site" nin "Üye", "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; "Site" nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; "Site" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Site" ye erişim sağlanmaya çalışılması; "AKHİSAR EMLAK İLAN" ın önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (Data Minig) veri taraması (Data Trawling) vb. "Screen Scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Site" nin ve "Site" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "AKHİSAR EMLAK İLAN" ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, "AKHİSAR EMLAK İLAN" ın ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "AKHİSAR EMLAK İLAN" ın; "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. AKHİSAR EMLAK İLAN, Üye’lerin, Site’yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye’yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda AKHİSAR EMLAK İLAN, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve Üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

"AKHİSAR EMLAK İLAN", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site" de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye" nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "AKHİSAR EMLAK İLAN" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "AKHİSAR EMLAK İLAN" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "AKHİSAR EMLAK İLAN" tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "AKHİSAR EMLAK İLAN" ın gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili ve görevlidir.

MADDE 9. AKHİSAR EMLAK İLAN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda AKHİSAR EMLAK İLAN’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, AKHİSAR EMLAK İLAN’ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Ek-1: Gizlilik Politikası oluşan Sözleşme "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın!

©2017 TM Bilişim. Her Hakkı Saklıdır.